Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 4.65 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 14.4 m²
 • 1.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 3.55 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 3.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 3.6 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 20.8 m²
 • 4.3 tỷVND