Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 102.8 m²
 • 9.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 20.9 m²
 • 2.3 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 20 m²
 • 2.35 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 1.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 82.7 m²
 • 1.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 72 m²
 • 1.9 tỷVND