Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 125 m²
 • 8.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 60.1 m²
 • 3.55 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 80 m²
 • 4.05 tỷVND
D
Đã bán
 • 57 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 150.3 m²
 • 11 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 43 m²
 • 4.1 tỷVND