Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 2
 • 40 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 2.05 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 2.08 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 58 m²
 • 2.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 51 m²
 • 2.21 tỷVND