Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 65.6 m²
 • 14.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 1.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 2.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 2.75 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 2.73 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 2.45 tỷVND