Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 41.6 m²
 • 10 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 125 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 17.1 m²
 • 4 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 5.01 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 4.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 4.2 tỷVND