Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 14.9 m²
 • 2.6 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 19.8 m²
 • 3.35 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 34.8 m²
 • 4.75 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 64.9 m²
 • 9.7 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 51 m²
 • 17.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 2.15 tỷVND