Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 3
 • 206.8 m²
 • 31.5 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 32.5 m²
 • 4.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 37.7 m²
 • 4.1 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 35.6 m²
 • 4.55 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 31.4 m²
 • 6.26 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 68 m²
 • 7.3 tỷVND