Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 31.2 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 27.9 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 27.9 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33.3 m²
 • 5.9 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 40 m²
 • 12.5 tỷVND
F
 • 7
 • 4
 • 100 m²
 • 19.5 tỷVND