Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 2
 • 11.7 m²
 • 4.4 tỷVND
B
 • 6
 • 8
 • 50.3 m²
 • 8.9 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 11.7 m²
 • 4.4 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 12 m²
 • 2.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37.7 m²
 • 3.4 tỷVND