Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 32 m²
 • 1.65 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 28 m²
 • 1.52 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 73.5 m²
 • 3.8 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 87 m²
 • 4.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 30.28 m²
 • 1.39 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 32 m²
 • 1.6 tỷVND