Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 4.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76.6 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76.6 m²
 • 4.02 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 18 m²
 • 1.75 tỷVND
E
 • 5
 • 3
 • 277 m²
 • 7 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 350 m²
 • 10 tỷVND