Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.25 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 61.1 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 91.2 m²
 • 3.28 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 59.65 m²
 • 1.9 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 86.58 m²
 • 10 tỷVND