Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
  • 2
  • 2
  • 68 m²
  • 15 tr/thángVND
B
Đã thuê
  • 3
  • 2
  • 78 m²
  • 14 tr/thángVND
C
  • 1
  • 2
  • 168 m²
  • 63 tr/thángVND
D
  • 2
  • 2
  • 216 m²
  • 60 tr/thángVND
E
Đã thuê
  • 1
  • 1
  • 56 m²
  • 11 tr/thángVND
F
  • 1
  • 276 m²
  • 65 tr/thángVND