Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 2.15 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2.45 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50.6 m²
 • 2.35 tỷVND