Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 93 m²
 • 2.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 2.48 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 94 m²
 • 2.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 53 m²
 • 2.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 92 m²
 • 2.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 92 m²
 • 2.7 tỷVND