Nhà đất lân cận

A
 • 135.6 m²
 • 8.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 50.4 m²
 • 5.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 51.9 m²
 • 3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 31.5 m²
 • 2.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 56 m²
 • 7.8 tỷVND