Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 3.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 2.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 10
 • 10
 • 100 m²
 • 13 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.99 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 93 m²
 • 4.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 3.95 tỷVND