Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 48.3 m²
 • 7 tỷVND
B
 • 83.3 m²
 • 3.7 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 68.1 m²
 • 5.89 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 5
 • 3
 • 83 m²
 • 12 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 13 m²
 • 1.15 tỷVND