Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 48.9 m²
 • 8.4 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 59.38 m²
 • 14.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 7
 • 7
 • 60 m²
 • 7.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 62 m²
 • 14.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 60.4 m²
 • 8.2 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 101.7 m²
 • 12 tỷVND