Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 18.2 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 21.2 m²
 • 6.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 14.4 m²
 • 4.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 25.1 m²
 • 6.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36.51 m²
 • 6.6 tỷVND
F
 • 5
 • 6
 • 38 m²
 • 22 tỷVND