Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 25.8 m²
 • 3.85 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 26.3 m²
 • 4.3 tỷVND
C
 • 7
 • 7
 • 72 m²
 • 23 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 34.9 m²
 • 1.85 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 44.2 m²
 • 4.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 28.4 m²
 • 3.2 tỷVND