Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 40.3 m²
 • 10.2 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 41.72 m²
 • 9.2 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 48.1 m²
 • 12.9 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 47.7 m²
 • 11 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 17 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 33 m²
 • 8.55 tỷVND