Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30.5 m²
 • 4.05 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 97 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 92 m²
 • 3.8 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 94.8 m²
 • 3.85 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.95 tỷVND