Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 73 m²
 • 10.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.9 tỷVND
C
 • 9
 • 9
 • 205.5 m²
 • 35.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 40.2 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 5.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.89 m²
 • 2.8 tỷVND