Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 34.6 m²
 • 6.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 9 m²
 • 2.05 tỷVND
C
 • 6
 • 7
 • 70.1 m²
 • 23 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 17.5 m²
 • 3.4 tỷVND
E
 • 15
 • 16
 • 68 m²
 • 17.2 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 31.2 m²
 • 4.65 tỷVND