Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 60.3 m²
 • 11.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 56 m²
 • 15.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 18.2 m²
 • 5.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 7
 • 8
 • 64.7 m²
 • 16.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 34 m²
 • 7.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 5.1 tỷVND