Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 34 m²
 • 7.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 38.2 m²
 • 6.9 tỷVND
C
 • 6
 • 6
 • 67.2 m²
 • 10.5 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 60.6 m²
 • 10.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 56.6 m²
 • 14.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 68 m²
 • 14.43 tỷVND