Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 83.7 m²
 • 9.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22.5 m²
 • 2.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 46 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 6
 • 3
 • 206.8 m²
 • 31.5 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 20.5 m²
 • 3.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 37.7 m²
 • 4.1 tỷVND