Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 77.8 m²
 • 6.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 74.2 m²
 • 12.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 4.4 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 279.88 m²
 • 13 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 102 m²
 • 4.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 3.45 tỷVND