Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 99 m²
 • 3.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 89.1 m²
 • 3.5 tỷVND