Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 62.6 m²
 • 3.13 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 2.45 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 51 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 2.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 3.15 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 110 m²
 • 4.5 tỷVND