Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 2.28 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 3.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 2.95 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 2.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 2.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 2.8 tỷVND