Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 108 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 126 m²
 • 3.9 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 3.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 108 m²
 • 3.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 105 m²
 • 3.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 108 m²
 • 3.55 tỷVND