Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 1.78 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.68 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48.2 m²
 • 1.66 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 53 m²
 • 1.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.67 tỷVND