Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 95 m²
 • 2.8 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 94 m²
 • 2.92 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 2.79 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 1.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 2.3 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 97.5 m²
 • 8.5 tỷVND