Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 2.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 2.52 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 2.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 2.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 51 m²
 • 1.9 tỷVND