Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.41 m²
 • 6.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 21.1 m²
 • 3.3 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 65.5 m²
 • 11 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 42.5 m²
 • 4.9 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 25.3 m²
 • 6.9 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 35.3 m²
 • 7.5 tỷVND