Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 27.7 m²
 • 8.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 21.1 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.41 m²
 • 6.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24.8 m²
 • 4.2 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 65.5 m²
 • 11 tỷVND