Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 60 m²
 • 5.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 33.4 m²
 • 4.88 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 40.4 m²
 • 5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30 m²
 • 4.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 26.77 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 31.18 m²
 • 3.5 tỷVND