Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 45.8 m²
 • 10.7 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 73 m²
 • 10.5 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 55.5 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 3.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 56.7 m²
 • 2.49 tỷVND