Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 10.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 8.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 71.74 m²
 • 6.3 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 48.85 m²
 • 4.45 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 4.8 tỷVND