Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 93 m²
 • 1.7 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 93 m²
 • 1.8 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 76 m²
 • 1.6 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 76 m²
 • 1.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 76 m²
 • 1.5 tỷVND
F
 • 6
 • 5
 • 63.2 m²
 • 5.1 tỷVND