Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 40.5 m²
 • 4.55 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 26.6 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 33.8 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 44.2 m²
 • 3.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 56.5 m²
 • 6.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 35.3 m²
 • 2.5 tỷVND