Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 104.03 m²
 • 4.7 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 65.3 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 3.45 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 71.42 m²
 • 3.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 3.25 tỷVND