Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 81.56 m²
 • 3.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 69.15 m²
 • 3.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 69.19 m²
 • 2.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 83.15 m²
 • 3.87 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 83.15 m²
 • 3.37 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 81.53 m²
 • 3.5 tỷVND