Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 95.85 m²
 • 8.29 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.4 m²
 • 1.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.4 m²
 • 1.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 53.55 m²
 • 1.75 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 34 m²
 • 1.27 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 50.4 m²
 • 1.67 tỷVND