Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 70.45 m²
 • 5.03 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.4 m²
 • 1.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.4 m²
 • 1.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 53.55 m²
 • 1.75 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 34 m²
 • 1.27 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 50.4 m²
 • 1.67 tỷVND