Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 104 m²
 • 12.5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 126 m²
 • 17 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 126 m²
 • 19 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 62.36 m²
 • 39.52 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 165.15 m²
 • 85 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 2,905 m²
 • 14 tỷVND