Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 77 m²
 • 2.45 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 86 m²
 • 4.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.2 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 57.87 m²
 • 2.35 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 2.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 65 m²
 • 2.3 tỷVND